Mystery HUnting season 2 Nha Trang

March 19, 2011
by Huca
Comments Off

MH2 – Thông tin Mystery Hunting SS2

1. Thời gian, địa điểm: –          Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 10/03/2011 đến 14/03/2011 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa –          Ngoài ra chương trình còn có những cuộc thi khởi động nhằm gắn kết tinh … Continue reading