March 26, 2012
by Nguyen Quoc Thang
Comments Off

“Những Năm Tuyệt Vời” là cuộc thi chụp ảnh khởi động cho hành trình Mystery Hunting mùa Thứ 4 – Thánh Địa Ánh Sáng.

1. Đề tài: “Feel Young. Live Great. Be Wonderful.”

Continue Reading → Số lần xem: 1425