July 15, 2011
by Nguyen Quoc Thang
Comments Off

MH3 – THÔNG TIN CUỘC THI KHỞI ĐỘNG CÙNG TORYX

Thời gian: 07:00 16/07/2011 – 17:00 24/07/2011 Hình thức: Trực tuyến (www.TORYX.com) & ngoài trời GIỚI THIỆU “TORYX” là vòng thi khởi động cho hành trình khám phá lần 3 của Mystery Hunting, trong đó người chơi cần dựa theo … Continue reading