mhblog00

January 13, 2011
by admin
2 Comments

Đêm cuối!

29/12 Đêm nay là một đêm khác thường. Bầu trời không đen đặc một màu huyền bí, phủ đầy sao đêm mà lợn cợn những mảng trời loang lỗ, nhếch nhác. Cái rét mướt phũ phàng bao lấy những con … Continue reading

mhblog03

January 13, 2011
by admin
Comments Off

Sự khởi đầu

Hiện nay, trên thế giới, còn rất nhiều lạ kỳ mà con người vẫn chưa giải thích được. Có những nguồn tin được lưu truyền như một câu chuyện thời gian, và cũng có những dấu vết thoạt đầu như … Continue reading